Partnership

Uitzenden is topsport. Het vraagt om doelgerichtheid, strategisch denken, prestatiedrang en doorzettingsvermogen. Met Skillsz werken is ook teamsport. Gezamenlijk kunnen we scoren.

Op basis van authenticiteit, fairplay en transparantie kunnen langdurige samenwerkingen worden bewerkstelligd. Door het maken van duidelijke afspraken (o.a. wettelijke regels, de interne bedrijfsprotocollen en relatiebeheer) in combinatie met de persoonlijke aandacht voor de uitzendkracht ontstaat de ‘win-win-win’ situatie voor de opdrachtgever, uitzendkracht en Skillsz.

 

zakenpartner

 

Skillsz makes the difference!

Expertise In – Management en Operatie

Om de continuïteit van uw organisatie te kunnen waarborgen is een effectieve inzet van uw personeel van essentieel belang. Skillsz richt zich op het optimaliseren van de kracht en kwaliteiten van mensen. Door middel van een strategische personeelsplanning waarbij inzicht verkregen wordt in kwaliteiten, ambities, performance en mogelijke inzetbaarheid van de uitzendkracht, zorgt Skillsz voor een naadloze compatibiliteit met de opdrachtgever.

Expertise In – Close Monitoring

Volgens het Skillsz Close Monitoring Protocol worden de nieuwe uitzendkrachten snel en efficiënt voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden. Het Close Monitoring Protocol zorgt bij de uitzendkracht voor nauwe betrokkenheid bij uw bedrijf en vormt een solide basis voor langdurig partnership tussen u en Skillsz.

Expertise In – Verzuimmanagement

Een adequaat verzuimmanagement is een discipline op zich. Skillsz beschikt over de expertise om u te ondersteunen bij verzuim- en gezondheidsmanagement voor zowel de uitzendkracht als uw eigen vaste medewerker. Skillsz kan adviseren bij re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter en bij uitval adequate vervanging verzorgen zodat uw bedrijfsprocessen gewaarborgd blijven.